Home » My Blog » Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot)

Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot)

CHIA SẺ:

Twitter Twitter Facebook Google Pinterest

Chào các bạn! Có rất nhiều trong số các bạn đã từng mong muốn xây dựng một DVD/CD multi-boot (đa tính năng). Có rất nhiều cách, nhiều ...

Chào các bạn!

Có rất nhiều trong số các bạn đã từng mong muốn xây dựng một DVD/CD multi-boot (đa tính năng). Có rất nhiều cách, nhiều hướng dẫn. Nhưng với Hiren's 13 ISO, các thao tác như vậy đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Các bạn chỉ cần mở file menu-custom.lst có sẵn trong thư mục HBCD của Hiren's 13 là thấy có sẵn rất nhiều hạng mục, như cài XP, cài Windows 7, boot Kaspersky Rescue, AVG Rescue, BitDefender, AVIRA Rescue. Các bạn đơn giản chỉ cần xem nội dung file và thả file tương ứng vào. Đối với bộ cài XP và Win7, các bạn xả nén ra một thư mục nào đó, kéo thả trực tiếp vào thư mục gốc (chứa HBCD) của Hiren's rồi save lại. Các trường hợp gợi ý là file ISO, các bạn cũng kéo thả file ISO vào (nhớ đổi tên tương ứng). Bước cuối cùng là kéo thả file menu-custom.lst ra ngoài, đổi tên thành menu.lst, copy nội dung file menu.lst có sẵn của Hiren's 13 chèn lên trên cùng và kéo thả trở lại ghi đè file menu.lst có sẵn là xong.

Cách làm chi tiết:Tương tự như vậy, các bạn có thể bổ sung bất cứ file ISO nào vẫn boot với cách boot mà Lãng khách vẫn hướng dẫn với USB bằng cách kéo thả trực tiếp vào thư mục gốc của file ISO, rồi edit file menu.lst chèn thêm code tương ứng (như với USB, và nên loại bỏ tham số nạp vào RAM vì không cần thiết) rồi kéo thả ghi đè vào thư mục HBCD. Nếu các bạn cần giữ lại menu cũ, hãy kéo thả file menu.lst có sẵn ra ngoài, edit, save lại rồi kéo thả ghi đè tiếp vào file cũ).

Chúc các bạn thành công!

(tất cả các trường hợp Lãng khách từng hướng dẫn tạo USB boot các bạn đều áp dụng cho DVD này được, thậm chí còn tốt hơn vì nó có thể xả nén thoải mái. Các bạn có thể lấy code menu.lst từ bất kỳ đâu và ghi thêm vào menu.lst trong Hiren's để tạo Multi-boot. Chú ý rằng grub4dos có thể gần như boot tất cả mọi thứ, chỉ cần các bạn tham khảo đúng code là đươc).

Đây là code có sẵn trong file HBCD\menu-custom.lst của Hiren's 13:
Code:
#timeout 15
default /default


title Boot from Hard Drive\n
rootnoverify (hd0,0)
chainloader (hd0,0)+1

title
root

title Dos Programs\nRun Dos Programs
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/boot.gz

title Mini Windows Xp\nRun Antivirus and other windows programs
# example password: test 
# password --md5 $1$gNe0$KZPOE8wNbTNSKOzrajuoB0
find --set-root /HBCD/XPLOADER.BIN
chainloader /HBCD/XPLOADER.BIN

title Mini Linux\nRecovery Is Possible Linux (Min RAM 350MB)
find --set-root /HBCD/linux
kernel /HBCD/linux xlogin keymap=us xkeymap=us xdriver=fbdev root=/dev/ram0 rw vga=791
initrd /HBCD/riplinux.gz

title
root

title Windows Memory Diagnostic\n
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/wmemtest.gz

title MemTest86+\n
find --set-root /HBCD/memtest.gz
map --mem /HBCD/memtest.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot

title Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer\nWindows Password Reset
find --set-root /HBCD/chntpw
kernel /HBCD/chntpw vga=1
initrd /HBCD/chntpw.gz

title Kon-Boot\nWindows (any/blank password) and Linux (kon-usr) Login Without a Password
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/konboot.gz

title Seagate DiscWizard (Powered by Acronis Trueimage)\nPress ALT+T+O+K to skip Error
find --set-root /HBCD/SeagatDW
kernel /HBCD/SeagatDW vga=788 ramdisk_size=32768 acpi=off quiet noapic mbrcrcs on
initrd /HBCD/SeagatDW.gz

title PLoP Boot Manager\n
find --set-root /HBCD/plpbt.bin
kernel /HBCD/plpbt.bin

title ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
root

title ³ Boot from Hard Drive - Windows XP (NTLDR)    ³\n
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
map () (hd0)
map (hd0) ()
map --rehook
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
chainloader /ntldr
savedefault --wait=2

title ³ Boot from Hard Drive - Windows Vista/7 (BOOTMGR) ³\n
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
map () (hd0)
map (hd0) ()
map --rehook
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
chainloader /bootmgr
savedefault --wait=2

title ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
root

title More...
root

title Smart Boot Manager 3.7.1\n
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/smartbm.gz

title Fix "NTLDR is Missing"\n
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/ntldr.gz

title Darik's Boot and Nuke (Hard Disk Eraser)\n
find --set-root /HBCD/dban.gz
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/dban.gz

title Dos Programs (Alternative Boot Method)\nUsing Grub4Dos map
find --set-root /HBCD/boot.gz
map --mem /HBCD/boot.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot

title Mini Linux 640x480\nRecovery Is Possible Linux
find --set-root /HBCD/riplinux.gz
kernel /HBCD/linux xlogin keymap=us xkeymap=us root=/dev/ram0 rw vga=normal video=640x480
initrd /HBCD/riplinux.gz

title Linux Console\nRecovery Is Possible Linux
find --set-root /HBCD/linux
kernel /HBCD/linux root=/dev/ram0 rw vga=normal
initrd /HBCD/riplinux.gz

title Boot HDD 1 MBR\n
rootnoverify (hd0)
chainloader +1
title Boot HDD 1 Partition 1\n
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
title Boot HDD 1 Partition 2\n
rootnoverify (hd0,1)
chainloader +1
title Boot HDD 1 Partition 3\n
rootnoverify (hd0,2)
chainloader +1
title Boot HDD 1 Partition 4\n
rootnoverify (hd0,3)
chainloader +1
title Boot HDD 2 MBR\n
rootnoverify (hd1)
chainloader +1
title Boot HDD 2 Partition 1\n
rootnoverify (hd1,0)
chainloader +1
title Boot HDD 2 Partition 2\n
rootnoverify (hd1,1)
chainloader +1
title Boot HDD 2 Partition 3\n
rootnoverify (hd1,2)
chainloader +1
title Boot HDD 2 Partition 4\n
rootnoverify (hd1,3)
chainloader +1
title More...
root

title Boot HDD 3 MBR\n
rootnoverify (hd2)
chainloader +1
title Boot HDD 3 Partition 1\n
rootnoverify (hd2,0)
chainloader +1
title Boot HDD 3 Partition 2\n
rootnoverify (hd2,1)
chainloader +1
title Boot HDD 3 Partition 3\n
rootnoverify (hd2,2)
chainloader +1
title Boot HDD 3 Partition 4\n
rootnoverify (hd2,3)
chainloader +1

title Chainload isolinux.bin\n
find --set-root /HBCD/isolinux.bin
chainloader /HBCD/isolinux.bin

title Custom Menu... (Use HBCDCustomizer to add your files)\n
find --set-root /HBCD/menu-custom.lst
configfile /HBCD/menu-custom.lst

title ...Back
roottitle ...Back to Main Menu\n
find --set-root /HBCD/menu.lst
configfile /HBCD/menu.lst

title Windows Xp Setup
find --set-root /I386/SETUPLDR.BIN
chainloader /I386/SETUPLDR.BIN

title Windows Vista/7 Setup (Loads BOOTMGR)
find --set-root /bootmgr
chainloader /bootmgr

title AVG Rescue CD (Anti-Virus + Anti-Spyware)
find --set-root /avg.iso
map /avg.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Kaspersky Rescue CD iso (Virus Scanner)
find --set-root /kavrescue.iso
map /kavrescue.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Kaspersky Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /isolinux/rescue.igz
kernel /isolinux/rescue root=/dev/ram0 init=/linuxrc looptype=squashfs loop=/image.squashfs cdroot quiet noapic
initrd /isolinux/rescue.igz

title Bitdefender Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /casper/initrd.gz
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper -- lang=us
initrd /casper/initrd.gz
 
title AVIRA AntiVir Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /avira/vmlinuz
kernel /avira/vmlinuz edd=off vga=ask initrd=/avira/initrd.gz ramdisk_size=133551 root=/dev/ram0 rw console=/dev/vc/4
initrd /avira/initrd.gz

title Acronis True Image 2010
find --set-root /trueimage.iso
map /trueimage.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Acronis Disk Director
find --set-root /acronisdd.iso
map --mem /acronisdd.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Parted Magic 5.7
find --set-root /pmagic-5.7.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /pmagic-5.7.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Clonezilla
find --set-root /clonezilla/live/initrd.img
kernel /clonezilla/live/vmlinuz live-media-path=clonezilla/live bootfrom=/dev/sd boot=live union=aufs noprompt ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_live_keymap="" ocs_live_batch="no" ocs_lang="" vga=791 ip=frommedia
initrd /clonezilla/live/initrd.img

title Boot gparted (Partition Tools)
find --set-root /gparted/live/initrd.img
kernel /gparted/live/vmlinuz live-media-path=gparted/live bootfrom=/dev/sd boot=live union=aufs noswap noprompt ip=frommedia
initrd /gparted/live/initrd.img

title Partition Wizard 5 (Partition Tools)
find --set-root /pwhe5.iso
map /pwhe5.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title Redo Backup and Recovery
find --set-root /redobackup-livecd-0.9.7.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /redobackup-livecd-0.9.7.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Ubuntu Rescue Remix 10.04 (Recovery Tools)
find --set-root /ubuntu-rescue-remix-10-04.iso
map /ubuntu-rescue-remix-10-04.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-rescue-remix-10-04.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title BackTrack 4 (Penetration Testing)\n Copy casper and boot folders from the iso/cd
find --set-root /boot/vmlinuz
kernel /boot/vmlinuz BOOT=casper boot=casper persistent rw quiet 
initrd /boot/initrd.gz

title Ultimate Boot CD 5.02
find --set-root /ubcd502.iso
map /ubcd502.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title OphCrack XP 2.3.1 (XP Password Cracker)
find --set-root /ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso
map /ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /boot/bzImage rw root=/dev/null vga=normal lang=C kmap=us screen=1024x768x16 autologin
initrd /boot/rootfs.gz 

title OphCrack Vista 2.3.1 (Vista Password Cracker)
find --set-root /ophcrack-vista-livecd-2.3.1.iso
map /ophcrack-vista-livecd-2.3.1.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /boot/bzImage rw root=/dev/null vga=normal lang=C kmap=us screen=1024x768x16 autologin
initrd /boot/rootfs.gz 

title EASUS Disk Copy
find --set-root /dc2.iso
map --mem /dc2.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title Install Mandriva Linux Free 2010.0
find --set-root /mandriva/i586/isolinux/alt0/all.rdz
kernel /mandriva/i586/isolinux/alt0/vmlinuz root=(hd0,0) splash=silent 
initrd /mandriva/i586/isolinux/alt0/all.rdz

title openSUSE 11.2 DVD
find --set-root /openSUSE/boot/i386/loader/initrd
kernel /openSUSE/boot/i386/loader/linux root=(hd0,0) splash=silent 
initrd /openSUSE/boot/i386/loader/initrd

title Ubuntu 10.04 Netbook Remix (NetBook Distro)
find --set-root /ubuntu-10.04-netbook-i386.iso
map /ubuntu-10.04-netbook-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz floppy.allowed_drive_mask=0 noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu-netbook.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/ubuntu-10.04-netbook-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Eeebuntu 3.0.1 Netbook Remix (NetBook Distro)
find --set-root /eeebuntu-3.0.1-nbr.iso
map /eeebuntu-3.0.1-nbr.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/eeebuntu-3.0.1-nbr.iso splash
initrd /casper/initrd.gz

title Jolicloud (NetBook Distro)
find --set-root /Jolicloud-PreFinal.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /Jolicloud-PreFinal.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/jolicloud.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/Jolicloud-PreFinal.iso splash
initrd /casper/initrd.gz

title EasyPeasy 1.6 (NetBook Distro)
find --set-root /EasyPeasy-1.6.iso
map /EasyPeasy-1.6.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu-netbook.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/EasyPeasy-1.6.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title xPUD 0.9.2 (NetBook Distro)
find --set-root /xpud-0.9.2.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /xpud-0.9.2.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Peppermint Linux
find --set-root /Peppermint-One-06172010.iso
map /Peppermint-One-06172010.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/Peppermint-One-06172010.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Linux Mint 9
find --set-root /linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso
map /linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title DSL 4.4.10
find --set-root /dsl-4.4.10-initrd.iso
map --mem /dsl-4.4.10-initrd.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title SliTaz 3.0
find --set-root /slitaz-3.0.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /slitaz-3.0.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title YlmF (Windows Like OS)
find --set-root /YLMF_OS_3.0.iso
map /YlmF_OS_3.0.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/YlmF_OS_3.0.iso splash
initrd /casper/initrd.img

title Puppy 4.3.1
find --set-root /puppy/initrd.gz
kernel /puppy/vmlinuz
initrd /puppy/initrd.gz

title Slax 6.1.2 Graphics mode (KDE) 
find --set-root /Slax612/boot/initrd.gz
kernel /Slax612/boot/vmlinuz initrd=/boot/initrd.gz ramdisk_size=6666 root=/dev/ram0 rw autoexec=xconf;telinit~4 changes=/Slax612
initrd /Slax612/boot/initrd.gz

title TinyCore
find --set-root /tinycore-current.iso
map /tinycore-current.iso (0xff) || map --mem /tinycore-current.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)

title Ubuntu 10.04 (GNOME Desktop x86)
find --set-root /ubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /ubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/ubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Xubuntu 10.04 (XFCE Desktop x86)
find --set-root /xubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /xubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/xubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/xubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Kubuntu 10.04 (KDE Desktop x86)
find --set-root /kubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /kubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/kubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/kubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Lubuntu 10.04 (LXDE Lightweight Desktop x86)
find --set-root /lubuntu-10.04.iso
map /lubuntu-10.04.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/lubuntu-10.04.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Balder DOS image (FreeDOS)
find --set-root /balder10.img
map --unsafe-boot /balder10.img (fd0)
map --hook
chainloader --force (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title DBAN 2.2.6 (Drive Nuker)
find --set-root /dban-2.2.6_i586.iso
map --mem /dban-2.2.6_i586.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title ...Back to Main Menu\n
find --set-root /HBCD/menu.lst
configfile /HBCD/menu.lst
#timeout 15
default /default


title Boot from Hard Drive\n
rootnoverify (hd0,0)
chainloader (hd0,0)+1

title
root

title Dos Programs\nRun Dos Programs
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/boot.gz

title Mini Windows Xp\nRun Antivirus and other windows programs
# example password: test 
# password --md5 $1$gNe0$KZPOE8wNbTNSKOzrajuoB0
find --set-root /HBCD/XPLOADER.BIN
chainloader /HBCD/XPLOADER.BIN

title Mini Linux\nRecovery Is Possible Linux (Min RAM 350MB)
find --set-root /HBCD/linux
kernel /HBCD/linux xlogin keymap=us xkeymap=us xdriver=fbdev root=/dev/ram0 rw vga=791
initrd /HBCD/riplinux.gz

title
root

title Windows Memory Diagnostic\n
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/wmemtest.gz

title MemTest86+\n
find --set-root /HBCD/memtest.gz
map --mem /HBCD/memtest.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot

title Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer\nWindows Password Reset
find --set-root /HBCD/chntpw
kernel /HBCD/chntpw vga=1
initrd /HBCD/chntpw.gz

title Kon-Boot\nWindows (any/blank password) and Linux (kon-usr) Login Without a Password
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/konboot.gz

title Seagate DiscWizard (Powered by Acronis Trueimage)\nPress ALT+T+O+K to skip Error
find --set-root /HBCD/SeagatDW
kernel /HBCD/SeagatDW vga=788 ramdisk_size=32768 acpi=off quiet noapic mbrcrcs on
initrd /HBCD/SeagatDW.gz

title PLoP Boot Manager\n
find --set-root /HBCD/plpbt.bin
kernel /HBCD/plpbt.bin

title ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
root

title ³ Boot from Hard Drive - Windows XP (NTLDR)    ³\n
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
map () (hd0)
map (hd0) ()
map --rehook
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
chainloader /ntldr
savedefault --wait=2

title ³ Boot from Hard Drive - Windows Vista/7 (BOOTMGR) ³\n
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
map () (hd0)
map (hd0) ()
map --rehook
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
chainloader /bootmgr
savedefault --wait=2

title ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
root

title More...
root

title Smart Boot Manager 3.7.1\n
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/smartbm.gz

title Fix "NTLDR is Missing"\n
find --set-root /HBCD/memdisk
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/ntldr.gz

title Darik's Boot and Nuke (Hard Disk Eraser)\n
find --set-root /HBCD/dban.gz
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/dban.gz

title Dos Programs (Alternative Boot Method)\nUsing Grub4Dos map
find --set-root /HBCD/boot.gz
map --mem /HBCD/boot.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot

title Mini Linux 640x480\nRecovery Is Possible Linux
find --set-root /HBCD/riplinux.gz
kernel /HBCD/linux xlogin keymap=us xkeymap=us root=/dev/ram0 rw vga=normal video=640x480
initrd /HBCD/riplinux.gz

title Linux Console\nRecovery Is Possible Linux
find --set-root /HBCD/linux
kernel /HBCD/linux root=/dev/ram0 rw vga=normal
initrd /HBCD/riplinux.gz

title Boot HDD 1 MBR\n
rootnoverify (hd0)
chainloader +1
title Boot HDD 1 Partition 1\n
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
title Boot HDD 1 Partition 2\n
rootnoverify (hd0,1)
chainloader +1
title Boot HDD 1 Partition 3\n
rootnoverify (hd0,2)
chainloader +1
title Boot HDD 1 Partition 4\n
rootnoverify (hd0,3)
chainloader +1
title Boot HDD 2 MBR\n
rootnoverify (hd1)
chainloader +1
title Boot HDD 2 Partition 1\n
rootnoverify (hd1,0)
chainloader +1
title Boot HDD 2 Partition 2\n
rootnoverify (hd1,1)
chainloader +1
title Boot HDD 2 Partition 3\n
rootnoverify (hd1,2)
chainloader +1
title Boot HDD 2 Partition 4\n
rootnoverify (hd1,3)
chainloader +1
title More...
root

title Boot HDD 3 MBR\n
rootnoverify (hd2)
chainloader +1
title Boot HDD 3 Partition 1\n
rootnoverify (hd2,0)
chainloader +1
title Boot HDD 3 Partition 2\n
rootnoverify (hd2,1)
chainloader +1
title Boot HDD 3 Partition 3\n
rootnoverify (hd2,2)
chainloader +1
title Boot HDD 3 Partition 4\n
rootnoverify (hd2,3)
chainloader +1

title Chainload isolinux.bin\n
find --set-root /HBCD/isolinux.bin
chainloader /HBCD/isolinux.bin

title Custom Menu... (Use HBCDCustomizer to add your files)\n
find --set-root /HBCD/menu-custom.lst
configfile /HBCD/menu-custom.lst

title ...Back
roottitle ...Back to Main Menu\n
find --set-root /HBCD/menu.lst
configfile /HBCD/menu.lst

title Windows Xp Setup
find --set-root /I386/SETUPLDR.BIN
chainloader /I386/SETUPLDR.BIN

title Windows Vista/7 Setup (Loads BOOTMGR)
find --set-root /bootmgr
chainloader /bootmgr

title AVG Rescue CD (Anti-Virus + Anti-Spyware)
find --set-root /avg.iso
map /avg.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Kaspersky Rescue CD iso (Virus Scanner)
find --set-root /kavrescue.iso
map /kavrescue.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Kaspersky Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /isolinux/rescue.igz
kernel /isolinux/rescue root=/dev/ram0 init=/linuxrc looptype=squashfs loop=/image.squashfs cdroot quiet noapic
initrd /isolinux/rescue.igz

title Bitdefender Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /casper/initrd.gz
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper -- lang=us
initrd /casper/initrd.gz
 
title AVIRA AntiVir Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /avira/vmlinuz
kernel /avira/vmlinuz edd=off vga=ask initrd=/avira/initrd.gz ramdisk_size=133551 root=/dev/ram0 rw console=/dev/vc/4
initrd /avira/initrd.gz

title Acronis True Image 2010
find --set-root /trueimage.iso
map /trueimage.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Acronis Disk Director
find --set-root /acronisdd.iso
map --mem /acronisdd.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Parted Magic 5.7
find --set-root /pmagic-5.7.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /pmagic-5.7.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Clonezilla
find --set-root /clonezilla/live/initrd.img
kernel /clonezilla/live/vmlinuz live-media-path=clonezilla/live bootfrom=/dev/sd boot=live union=aufs noprompt ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_live_keymap="" ocs_live_batch="no" ocs_lang="" vga=791 ip=frommedia
initrd /clonezilla/live/initrd.img

title Boot gparted (Partition Tools)
find --set-root /gparted/live/initrd.img
kernel /gparted/live/vmlinuz live-media-path=gparted/live bootfrom=/dev/sd boot=live union=aufs noswap noprompt ip=frommedia
initrd /gparted/live/initrd.img

title Partition Wizard 5 (Partition Tools)
find --set-root /pwhe5.iso
map /pwhe5.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title Redo Backup and Recovery
find --set-root /redobackup-livecd-0.9.7.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /redobackup-livecd-0.9.7.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Ubuntu Rescue Remix 10.04 (Recovery Tools)
find --set-root /ubuntu-rescue-remix-10-04.iso
map /ubuntu-rescue-remix-10-04.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-rescue-remix-10-04.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title BackTrack 4 (Penetration Testing)\n Copy casper and boot folders from the iso/cd
find --set-root /boot/vmlinuz
kernel /boot/vmlinuz BOOT=casper boot=casper persistent rw quiet 
initrd /boot/initrd.gz

title Ultimate Boot CD 5.02
find --set-root /ubcd502.iso
map /ubcd502.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title OphCrack XP 2.3.1 (XP Password Cracker)
find --set-root /ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso
map /ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /boot/bzImage rw root=/dev/null vga=normal lang=C kmap=us screen=1024x768x16 autologin
initrd /boot/rootfs.gz 

title OphCrack Vista 2.3.1 (Vista Password Cracker)
find --set-root /ophcrack-vista-livecd-2.3.1.iso
map /ophcrack-vista-livecd-2.3.1.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /boot/bzImage rw root=/dev/null vga=normal lang=C kmap=us screen=1024x768x16 autologin
initrd /boot/rootfs.gz 

title EASUS Disk Copy
find --set-root /dc2.iso
map --mem /dc2.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title Install Mandriva Linux Free 2010.0
find --set-root /mandriva/i586/isolinux/alt0/all.rdz
kernel /mandriva/i586/isolinux/alt0/vmlinuz root=(hd0,0) splash=silent 
initrd /mandriva/i586/isolinux/alt0/all.rdz

title openSUSE 11.2 DVD
find --set-root /openSUSE/boot/i386/loader/initrd
kernel /openSUSE/boot/i386/loader/linux root=(hd0,0) splash=silent 
initrd /openSUSE/boot/i386/loader/initrd

title Ubuntu 10.04 Netbook Remix (NetBook Distro)
find --set-root /ubuntu-10.04-netbook-i386.iso
map /ubuntu-10.04-netbook-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz floppy.allowed_drive_mask=0 noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu-netbook.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/ubuntu-10.04-netbook-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Eeebuntu 3.0.1 Netbook Remix (NetBook Distro)
find --set-root /eeebuntu-3.0.1-nbr.iso
map /eeebuntu-3.0.1-nbr.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/eeebuntu-3.0.1-nbr.iso splash
initrd /casper/initrd.gz

title Jolicloud (NetBook Distro)
find --set-root /Jolicloud-PreFinal.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /Jolicloud-PreFinal.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/jolicloud.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/Jolicloud-PreFinal.iso splash
initrd /casper/initrd.gz

title EasyPeasy 1.6 (NetBook Distro)
find --set-root /EasyPeasy-1.6.iso
map /EasyPeasy-1.6.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu-netbook.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/EasyPeasy-1.6.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title xPUD 0.9.2 (NetBook Distro)
find --set-root /xpud-0.9.2.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /xpud-0.9.2.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Peppermint Linux
find --set-root /Peppermint-One-06172010.iso
map /Peppermint-One-06172010.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/Peppermint-One-06172010.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Linux Mint 9
find --set-root /linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso
map /linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title DSL 4.4.10
find --set-root /dsl-4.4.10-initrd.iso
map --mem /dsl-4.4.10-initrd.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title SliTaz 3.0
find --set-root /slitaz-3.0.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /slitaz-3.0.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title YlmF (Windows Like OS)
find --set-root /YLMF_OS_3.0.iso
map /YlmF_OS_3.0.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/YlmF_OS_3.0.iso splash
initrd /casper/initrd.img

title Puppy 4.3.1
find --set-root /puppy/initrd.gz
kernel /puppy/vmlinuz
initrd /puppy/initrd.gz

title Slax 6.1.2 Graphics mode (KDE) 
find --set-root /Slax612/boot/initrd.gz
kernel /Slax612/boot/vmlinuz initrd=/boot/initrd.gz ramdisk_size=6666 root=/dev/ram0 rw autoexec=xconf;telinit~4 changes=/Slax612
initrd /Slax612/boot/initrd.gz

title TinyCore
find --set-root /tinycore-current.iso
map /tinycore-current.iso (0xff) || map --mem /tinycore-current.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)

title Ubuntu 10.04 (GNOME Desktop x86)
find --set-root /ubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /ubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/ubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Xubuntu 10.04 (XFCE Desktop x86)
find --set-root /xubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /xubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/xubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/xubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Kubuntu 10.04 (KDE Desktop x86)
find --set-root /kubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /kubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/kubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/kubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Lubuntu 10.04 (LXDE Lightweight Desktop x86)
find --set-root /lubuntu-10.04.iso
map /lubuntu-10.04.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/lubuntu-10.04.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Balder DOS image (FreeDOS)
find --set-root /balder10.img
map --unsafe-boot /balder10.img (fd0)
map --hook
chainloader --force (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title DBAN 2.2.6 (Drive Nuker)
find --set-root /dban-2.2.6_i586.iso
map --mem /dban-2.2.6_i586.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title ...Back to Main Menu\n
find --set-root /HBCD/menu.lst
configfile /HBCD/menu.lst
Các bạn hãy dùng Hiren's boot Rebuild bởi DLC này cho full tính năng nhé:
http://www.mediafire.com/?m3zaafbe90ec85o
http://www.mediafire.com/?7ava1wiiozfz424
http://www.mediafire.com/?0t0nknastyjpynn
http://www.mediafire.com/?uskc5vgrabbkk35

Bộ cài Windows 7 các bạn có thể dùng bộ cài đa tính năng này:
http://forum.bkav.com.vn/showthread....newpost#201907

Bộ cài XP các bạn lấy ở chữ ký Lãng khách, full SATA và có sẵn card mạng (cả Wifi).

Update Hiren's v14:


Các bạn xem nội dung file này trong Hiren's 14 để biết tên file được gọi khởi động, rồi xả nén các file cần thiết kéo thả thẳng vào thư mục HBCD Save lại là xong:Phải nói với cách này, chúng ta đã có đầy đủ các tùy chọn multi-boot, từ cài Windows 7, cài Windows XP, khởi động các HDH Linux cho tới các dạng Anti-virus Rescue khác. Tóm lại, muốn gì có nấy trong một CD/DVD.

Code:
title ...Back to Main Menu\n
find --set-root /HBCD/menu.lst
configfile /HBCD/menu.lst

title Windows Xp Setup
find --set-root /I386/SETUPLDR.BIN
chainloader /I386/SETUPLDR.BIN

title Windows Vista/7 Setup (Loads BOOTMGR)
find --set-root /bootmgr
chainloader /bootmgr

title AVG Rescue CD (Anti-Virus + Anti-Spyware)
find --set-root /avg.iso
map /avg.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Kaspersky Rescue CD iso (Virus Scanner)
find --set-root /kavrescue.iso
map /kavrescue.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Kaspersky Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /isolinux/rescue.igz
kernel /isolinux/rescue root=/dev/ram0 init=/linuxrc looptype=squashfs loop=/image.squashfs cdroot quiet noapic
initrd /isolinux/rescue.igz

title Bitdefender Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /casper/initrd.gz
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper -- lang=us
initrd /casper/initrd.gz
 
title AVIRA AntiVir Rescue CD (Virus Scanner)
find --set-root /avira/vmlinuz
kernel /avira/vmlinuz edd=off vga=ask initrd=/avira/initrd.gz ramdisk_size=133551 root=/dev/ram0 rw console=/dev/vc/4
initrd /avira/initrd.gz

title F-Secure Rescue CD \nfrom here http://www.f-secure.com/en_EMEA-Labs/security-threats/tools/rescue-cd/
find --set-root /boot/isolinux/fsecure/linux
kernel /boot/isolinux/fsecure/linux ramdisk_size=100000 lang=en vt.default_utf8=0 apm=power-off vga=0x311 nomce quiet loglevel=1 nolapic_timer nosound console=tty10 video=noblank
initrd /boot/isolinux/fsecure/minirt.gz

title Acronis True Image 2010
find --set-root /trueimage.iso
map /trueimage.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Acronis Disk Director
find --set-root /acronisdd.iso
map --mem /acronisdd.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Parted Magic 5.7
find --set-root /pmagic-5.7.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /pmagic-5.7.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title RIPLinux 12.6
find --set-root /RIPLinuX-12.6.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /RIPLinuX-12.6.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title Clonezilla
find --set-root /clonezilla/live/initrd.img
kernel /clonezilla/live/vmlinuz live-media-path=clonezilla/live bootfrom=/dev/sd boot=live union=aufs noprompt ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_live_keymap="" ocs_live_batch="no" ocs_lang="" vga=791 ip=frommedia
initrd /clonezilla/live/initrd.img

title Boot gparted (Partition Tools)
find --set-root /gparted/live/initrd.img
kernel /gparted/live/vmlinuz live-media-path=gparted/live bootfrom=/dev/sd boot=live union=aufs noswap noprompt ip=frommedia
initrd /gparted/live/initrd.img

title Partition Wizard 5 (Partition Tools)
find --set-root /pwhe5.iso
map /pwhe5.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title Redo Backup and Recovery
find --set-root /redobackup-livecd-0.9.7.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /redobackup-livecd-0.9.7.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Ubuntu Rescue Remix 10.04 (Recovery Tools)
find --set-root /ubuntu-rescue-remix-10-04.iso
map /ubuntu-rescue-remix-10-04.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-rescue-remix-10-04.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title BackTrack 4 (Penetration Testing)\n Copy casper and boot folders from the iso/cd
find --set-root /boot/vmlinuz
kernel /boot/vmlinuz BOOT=casper boot=casper persistent rw quiet 
initrd /boot/initrd.gz

title Ultimate Boot CD 5.02
find --set-root /ubcd502.iso
map /ubcd502.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title OphCrack XP 2.3.1 (XP Password Cracker)
find --set-root /ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso
map /ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /boot/bzImage rw root=/dev/null vga=normal lang=C kmap=us screen=1024x768x16 autologin
initrd /boot/rootfs.gz 

title OphCrack Vista 2.3.1 (Vista Password Cracker)
find --set-root /ophcrack-vista-livecd-2.3.1.iso
map /ophcrack-vista-livecd-2.3.1.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /boot/bzImage rw root=/dev/null vga=normal lang=C kmap=us screen=1024x768x16 autologin
initrd /boot/rootfs.gz 

title PC Login Now
kernel /linux cdroot init=/rc console=tty1 fullscreen irqpoll endsign xforcevesa
initrd /rd

title Kon-Boot (When booted from USB)\nWindows (any/blank password) and Linux (kon-usr) Login Without a
Password
find --set-root /HBCD/Boot/konboot.gz
map --mem /HBCD/Boot/konboot.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
map (hd1) (hd0)
map --hook
rootnoverify (fd0)

title EASUS Disk Copy
find --set-root /dc2.iso
map --mem /dc2.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title Install Mandriva Linux Free 2010.0
find --set-root /mandriva/i586/isolinux/alt0/all.rdz
kernel /mandriva/i586/isolinux/alt0/vmlinuz root=(hd0,0) splash=silent 
initrd /mandriva/i586/isolinux/alt0/all.rdz

title openSUSE 11.2 DVD
find --set-root /openSUSE/boot/i386/loader/initrd
kernel /openSUSE/boot/i386/loader/linux root=(hd0,0) splash=silent 
initrd /openSUSE/boot/i386/loader/initrd

title Ubuntu 10.04 Netbook Remix (NetBook Distro)
find --set-root /ubuntu-10.04-netbook-i386.iso
map /ubuntu-10.04-netbook-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz floppy.allowed_drive_mask=0 noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu-netbook.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/ubuntu-10.04-netbook-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Eeebuntu 3.0.1 Netbook Remix (NetBook Distro)
find --set-root /eeebuntu-3.0.1-nbr.iso
map /eeebuntu-3.0.1-nbr.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/eeebuntu-3.0.1-nbr.iso splash
initrd /casper/initrd.gz

title Jolicloud (NetBook Distro)
find --set-root /Jolicloud-PreFinal.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /Jolicloud-PreFinal.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/jolicloud.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/Jolicloud-PreFinal.iso splash
initrd /casper/initrd.gz

title EasyPeasy 1.6 (NetBook Distro)
find --set-root /EasyPeasy-1.6.iso
map /EasyPeasy-1.6.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/ubuntu-netbook.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/EasyPeasy-1.6.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title xPUD 0.9.2 (NetBook Distro)
find --set-root /xpud-0.9.2.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /xpud-0.9.2.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title Peppermint Linux
find --set-root /Peppermint-One-06172010.iso
map /Peppermint-One-06172010.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/Peppermint-One-06172010.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Linux Mint 9
find --set-root /linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso
map /linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/linuxmint-9-gnome-cd-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title DSL 4.4.10
find --set-root /dsl-4.4.10-initrd.iso
map --mem /dsl-4.4.10-initrd.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title SliTaz 3.0
find --set-root /slitaz-3.0.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /slitaz-3.0.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

title YlmF (Windows Like OS)
find --set-root /YLMF_OS_3.0.iso
map /YlmF_OS_3.0.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/YlmF_OS_3.0.iso splash
initrd /casper/initrd.img

title Puppy 4.3.1
find --set-root /puppy/initrd.gz
kernel /puppy/vmlinuz
initrd /puppy/initrd.gz

title Slax 6.1.2 Graphics mode (KDE) 
find --set-root /Slax612/boot/initrd.gz
kernel /Slax612/boot/vmlinuz initrd=/boot/initrd.gz ramdisk_size=6666 root=/dev/ram0 rw autoexec=xconf;telinit~4 changes=/Slax612
initrd /Slax612/boot/initrd.gz

title TinyCore
find --set-root /tinycore-current.iso
map /tinycore-current.iso (0xff) || map --mem /tinycore-current.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)

title Ubuntu 10.04 (GNOME Desktop x86)
find --set-root /ubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /ubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/ubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Xubuntu 10.04 (XFCE Desktop x86)
find --set-root /xubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /xubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/xubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/xubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Kubuntu 10.04 (KDE Desktop x86)
find --set-root /kubuntu-10.04-desktop-i386.iso
map /kubuntu-10.04-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/kubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/kubuntu-10.04-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Lubuntu 10.04 (LXDE Lightweight Desktop x86)
find --set-root /lubuntu-10.04.iso
map /lubuntu-10.04.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/lubuntu-10.04.iso splash
initrd /casper/initrd.lz

title Balder DOS image (FreeDOS)
find --set-root /balder10.img
map --unsafe-boot /balder10.img (fd0)
map --hook
chainloader --force (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title WipeDrive
find --set-root /image.squashfs
kernel /boot/kernel-genkernel-x86-2.6.22-gentoo-r5 root=/dev/ram0 init=/linuxrc looptype=squashfs loop=/image.squashfs udev nodevfs cdroot dodmraid real_root=/dev/loop0
initrd /boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.22-gentoo-r5

title DBAN 2.2.6 (Drive Nuker)
find --set-root /dban-2.2.6_i586.iso
map --mem /dban-2.2.6_i586.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)

title ...Back to Main Menu\n
find --set-root /HBCD/menu.lst
configfile /HBCD/menu.lst
Lần sửa cuối bởi Lãng khách; 12/08/11 lúc 02:37 PM
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot)Nguyễn Minh Phương4.3stars based on9reviews Chào các bạn! Có rất nhiều trong số các bạn đã từng mong muốn xây dựng một DVD/CD multi-boot (đa tính năng). Có rất nhiều cách, nhiều ...

BÌNH LUẬN

qcc
Tên

All Shared,87,AudioBook - Nghe Đọc,82,Blogger,14,Convert,26,Danh Nhân,3,Dear-Diary,93,Đam mỹ,15,Đô Thị,2,Đô Thị - Quan Trường,8,Ebook - Tài Liệu,1112,Huyền Ảo,32,Khoa Học,10,Kĩ Năng,92,Kiếm hiệp,10,Kinh Dị -Truyện Ma,53,Kinh Doanh,1,Lớp 10,29,Lớp 11,33,Lớp 12,53,My Blog,250,Ngôn Tình,221,Nhiếp Ảnh,25,Note - Thơ Thẩn,401,Nội Trợ,439,Phần Mềm,22,Sắc hiệp,9,Tản văn,4,Tâm Lý,1,Tiên hiệp,60,Tiểu Thuyết,360,Tin Tức,418,Toán - Tin,191,Tôn Giáo -Tử Vi - Phong Thủy,20,Triết Học,1,Trinh Thám,8,Trọng Sinh,8,Truyện - Phim - Ảnh,38,Truyện Teen - Thiếu Nhi,4,Viễn tưởng,1,Võng Du,1,
ltr
item
Minh Phương Blog - Nơi Kí Ức Lắng Đọng: Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot)
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot)
http://img695.imageshack.us/img695/4182/multilk1.png
Minh Phương Blog - Nơi Kí Ức Lắng Đọng
https://jojolonelycat.blogspot.com/2012/05/huong-dan-tao-ia-multi-boot-setup.html
https://jojolonelycat.blogspot.com/
https://jojolonelycat.blogspot.com/
https://jojolonelycat.blogspot.com/2012/05/huong-dan-tao-ia-multi-boot-setup.html
true
7279841884515417254
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM HẾT Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock | Hãy like share để thấy link Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy